Адвокат Росен Рашков. Защита и правна помощ София Sofia Attorney at law

Не знаете какво означава обявеното Извънредно положение? Какви са правата и задълженията ви при извънредно положение? Вашият обект е затворен във връзка с извънредно положение? Освободен сте от работа след продължилото извънредно положение? Понасяте финасови загуби в резултат от извънредно положение? В процес е извършване на проверка във връзка с извънредно положение? Незабавно ни потърсете.

Съдържание

   • Консултация с адвокат за правата ви при задържане и арест във връзка с извънредното положение
   • Консултация с адвокат за подаване на жалба срещу запечатване на търговски обект държавните органи във връзка с извънредното положение
   • Консултация с адвокат при уволнение във връзка с извънредното положение
   • Консултация с адвокат при тежки финансови загуби във връзка с извънредното положение
   • Консултация на [email protected] или на телефон+359 888 30 82 82

Извънредно положение и измененията в Наказателния кодекс

На 13.03.2020г. с Решение на Народното събрание по предложение на Министерския съвет и на основание чл. 84, т. 12 от Конституцията на Република България и във връзка с разрастващата се пандемия от COVID-19
Е Обявявено Извънредно положение върху цялата територия на Република България, считано от 13 март 2020 г. до 13 април 2020 г. Възлага се на Министерския съвет да предприеме всички необходими мерки за овладяване на извънредната ситуация във връзка с пандемията от COVID-19 и в съответствие с чл. 57, ал. 3 от Конституцията на Република България.

 • Във връзка с обявеното извънредно положение в Република България и приетите мерки които го обезпечават, е много важно гражданите и търговците да бъдат запознати с правната рамка, която очертава техните права и задължения
 • На първо място следва да бъде изяснени понятията “извънредно положение” и “мерки” за овладяване на извънредно положение / извънредна ситуация.Извънредно положение е понятие дефинирано в Конституцията, което предвид обстоятелството, че тя нормативен акт от най-висш правопорядък, сочи изключителната му важност. Извънредно положение може да бъде природно бедствие, заразна болест, както и всяко друго фактическо състояние и/или правно положение на обществените отношения в държавата, която е различно от обичайното.

На 23.03.2020г,бе приет от НС, Законът за мерките и действията по време на извънредното положение обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., приет от 44-то Народно събрание на 20 март 2020 г., повторно приет на 23 март 2020 г.

 • В тази връзка, е важно да се тълкуват приетите промени в чл. 355 от Наказателния кодекс, касаещи нарушения на карантината или правила във връзка неразпространяването на КОВИД-19 / COVID-19, както и “извънредно положение” и мерките във връзка с него

Важно е да се знае, че предвид спешно възникналата необходимост от актуализиране на санкциите, гласуваните промени в наказателния кодекс нямаха нужното време за обсъждане, приеха се доста прибързано и текстът на чл. 355 НК остави изключително много празноти и възможности за превратно тълкуване. На практика всяко умишлено нарушение на мерките обезпечаващи извънредното положение, може да води до изпълнение на състава на на чл. 355 НК, което при констатиране от правохранителните органи, може да доведе до наказателно преследване.

Извънредно положение и арест

ВАЖНО! Арест. Ако изпаднете в подобна ситуация, незабавно потърсете адвокатска помощ и защита. В условията на извънредно положение, правомощията на органите на изпълнителната власт са силно разширени, а предвид почти напълно спрялата работа на съда, прави сериозна част от правата ви изключително уязвими.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие решение, с което бяха определени мерки за превенция и ограничаване на разпространението на COVID-19 за съдилищата на територията на Република България за периода от 16 март до 13 април 2020 г. Мерките предвиждат редуциране на делата и достъпа до съдебните сгради до абсолютен минимум. Съдилищата гледат изключително малък обем дела, само в хипотезата на неотложност.

Извънредно положение - глоби и имуществени санкции

ВАЖНО! Ако изпаднете в подобна ситуация, незабавно потърсете адвокатска помощ и защита. В условията на извънредно положение , се очаква, да се увеличи броят на издадените Наказателни постановления от РЗИ и МВР, с налагане на санкции за нарушения на мерките въведени от Министъра на здравеопазването във връзка с ИП.

Извънредно положение и търговски обект

 • Обичайно една процедура по запечатване независимо от какъв орган, включително извънредно положение, е предхождана от извършване на проверка в търговския обект. Често обаче,  тази проверка остава изненадваща за лицата стопанисващи или работещи в обекта, както и за клиентите. Много е важно да запазите спокойствие и да изпълнявате указанията и разпорежданията на органите и незабавно да потътсите адвокат. Дали те са законосъобразни, ще се устави на един последващ етап, при наличието на съдебен контрол.
 • Важно е да се знае, че в условията на извънредно положение, много от правата на гражданите и ЮЛ са ограничени, а правомощията на оргните на изпълнителната власт са увеличени. Липсата на съдействие, може да доведе до арест и/или административнонаказателни санкции
 • Служителите извършващи проверката на търговския обект влизат като клиент и закупуват стока или услуга. Ако  търговецът е допуснал нарушение на обявените мерки във връзка с извънредното положение е едно от формалните основания да бъде съставена заповед за прилагане на принудителна административна мярка ( ПАМ ) “запечатване на обект”

Какво е важно да знаете при запечатване на обект?

 • При запечатване на обект, органите поставят стикери с печат, като е изключително важно да знаете, че не трябва да правите собствени опити за премахване или нарушаване на целостта им, тъй като деянието е накaзуемо по чл. 277 НК – лишаване от свобода до две години или глоба. Незабавно потърсете адвокатска защита за да получите компетентен съвет, как да преустановите законно запечатването на обекта.

При запечатване на търговски обект - потърсете помощ

Дори и в ситуация на извънредно положение, ако търговският ви обект е запечатан и затворен без основание, е наличен съдебен контрол, макар и само по отношение на предварителното изпълнение на мярката запечатване на обект. Незабавно потърсете адвокатска защита, тъй като сроковете за обжалване са изключително кратки, а жалбите се гледат от дежурни състави на съда.

Извънредно положение и уволнение

Извънредно положение и финансови загуби за търговците

   • Консултация с адвокат за правата ви при задържане и арест във връзка с извънредното положение
   • Консултация с адвокат за подаване на жалба срещу запечатване на търговски обект държавните органи във връзка с извънредното положение
   • Консултация с адвокат при уволнение във връзка с извънредното положение
   • Консултация с адвокат при тежки финансови загуби във връзка с извънредното положение
   • Консултация на [email protected] или на телефон+359 888 30 82 82

Горе

Консултация


Направете запитване

Попълнете полетата, напишете кратко описание на вашия проблем и ще получите безплатна консултация

  С използването на тази форма, Вие приемате да се събират и обработват вашите данни от този уебсайт.

  Начало  

  Дайте оценка 5 звезди