що е опит?

 • Опитът е започнатото изпълнение на умишлено престъпление, при което изпълнителното деяние не е довършено или макар и да е довършено, не са настъпили предвидените в закона и искани от дееца общественоопасни последици на това престъпление.
  – той е вторият стадии от осъществяване на умишлена престъпна дейност – опитът е започнало и незавършило нещо. Престъплението е останало недовършено.
  За да е започнато престъплението трябва да започнало изпълнителното деяние.
  Ако е осъществено деяние е ОПИТ, а ако не е започнало изпълнителното деяние е ПРИГОТОВЛЕНИЕ.
  Субективни елементи – и тук, както при приготовлението се изисква ПРЯК УМИСЪЛ.
  Обективни елементи – изпълнителното деяние да е започнало за осъществяване на престъплението, но престъплението да не е довършено.

Какви са видовете опит?

 • – довършен и недовършен – и при дветата вида престъплението е недовършено.
  *недовършен – от обективна страна изпълнителното деяние е започнало, но не е завършило; възможно е при формалните и резултатните престъпления.
  *довършен – деянието е доведено докрай, но не са настъпили обществено опасните последици от обективна и субективна страна; само при резултатни престъпления.
  Негоден опит – престъплението не може да се довърши поради негоден предмет или средство. Относително негоден опит е наказуем.
  Когато има абсолютно негодно средство, опитът е винаги ненаказуем – стрелба с абсолютно негодно средство.
  Абсолютно негоден предмет на престъплението – убийство на мъртъв.

Как се наказва опитът?

  • Наказуемост на опита – опитът към всяко умишлено престъпление е наказуем. При него деецът се наказва за наказанието предвидено при довършеното престъпление. В рамките на предвиденото наказание, но като се вземе предвид степента на осъществяване и причините, защо пресъплението е останало недовършено.
   За разлика от приготовлението, опитът винаги застрашава непосредствения обект в степен, оправдаваща наказателната репресия.
   Същевременно опитът само застрашава непосредствения обект на посегателство, но без да го уврежда окончателно. Степента на застрашване зависи от степента на осъществяване на намерението. Затова в закона са предвидени корективи в правилото- чл. 18, ал. 2 – при определяне на наказанието съдът да вземе предвид степента на осъществяване на намерението и причините, поради които престъплението е останало недовършено.
   Имайки предвид, че обществената опасност на опита винаги се изразява само в застрашаване на непосредствения обект, а предвидените в закона наказания са съобразени с обществената опасност на довършените престъпляния, може да се стигне до положения, че и най-лекото предвидено в закона наказание е несъразмерно тежко, защото конкретната обществена опасност на опита е твърде малка. Ето защо в чл. 58, б. „а” НК във връзка с чл. 55 НК е предвидена възможност за определяне на наказание под най-ниския предел или за замяна на предвиденото наказание за довършено престъпление с по-леко по вид наказание.
   И при довършен и недовършен опит могат да се прилагат правилата на чл. 55 и това е предвидено в чл. 58аНК.
   Доброволен отказ – отпадане на вече възникнала наказателна отговорност – деецът не се наказва, когато „по собствена подбуда“ – сам да се откаже да довърши престъплението или предотврати настъпването на оопоследици.

Горе

Консултация


Направете запитване

Попълнете полетата, задайте кратък въпрос или се запишете за консултация

  С използването на тази форма, Вие приемате да се събират и обработват вашите данни от този уебсайт.


  Начало

  Дайте оценка 5 звезди