Що е приготовление?

 • То е един от стадиите на умишлена престъпна дейност. Същността му се извежда по тълкувателен път от чл.17 НК.

Какви са особеностите?

 • – Създава се поне едно условие за извършване на умишлено престъпление.
  – приготовлението е налице, когато се създадат благоприятстващи условия за създаване на умишлено престъпление.
  – създаването на условията трябва да е осъществена преди да е започнало изпълнителното деяние.
  – извършва се само чрез действие – следва от чл.17 и чл.80 НК говори се винаги за действие.
  – може да е както формална дейност, така и резултатна.

Какво трябва да има от субективна страна?

 • единствено пряк умисъл – усложнена интелектуална дейност.
  След като деецът е решил какво точно престъпление ще извърши, той предвижда:
  – създаването на благоприятените условия за неговото извършване,
  – самото извършване на престъплението,
  – а когато последното е от категорията на резултатните, предвижда и неговите съставомерни престъпни последици.
  – подготвяне на средствата
  – намиране на съучастници

Каква е наказателната отговорност при приготовление

 • 1.1. То е наказуемо само в предвидените от закона случаи
  – отговорността е субсидиарна, реализира се доколкото не е започнала подготовката на престъпление.
  – деецът не се наказва, когато по собствена подбуда се откаже да извърши престъплението.

Каква е целта на договора за дарение?

Горе

Консултация


Направете запитване

Попълнете полетата, задайте кратък въпрос или се запишете за консултация

  С използването на тази форма, Вие приемате да се събират и обработват вашите данни от този уебсайт.


  Начало

  Дайте оценка 5 звезди