Какво трябва да знаем за принципите на наказанието?

  • Принципи на наказанието са основна ръководна идея на законодателя, отнасяща се само до наказването, разглеждайки го като институт на наказателното право.
   Правната уредба на тези принципи на наказанието е в чл. 35 НК.1. Наказателната отговорност е лична. Наказание може да се наложи само на лице, извършило предвидено в закона престъпление. Основание за наказанието е само участие в престъпление, може да участва само човек. Всеки носи отговорност за собственото си участие – като форма и принос. Наказанието се налага само на лице, което със собствено деяние участва в П. наказанието засяга само осъденото лице
   2. Законоустановеност на наказанието – проявление на п-п на законност. Като наказание се използват само мерки на държавна принуда, които по вид, съдържание и особености са предвидени в закона и представляват елементи от установената система на наказанията. За всяко П, се налага наказание, което е предвидено за него; определяне на наказание от съда се осъществява по правила и принципи установени в НК.
   3. Наказанието е съответно на престъпление – от тежестта на престъпление зависи тежестта на наказанието (вид и размер). Наказателната отговорност е диференцирана – за различни видове П има различни по тежест предвидени наказания.
   4. Наказания се налагат само от установените съдилища
   5. Целесъобразност на наказанието – задачата е да осъществи целите на чл.36 НК.
   6. Справедливост на наказанието – наказание съобразено с целите на наказанието. Не е изрично указана в чл. 35 НК. Налагане на несправедливо наказание е самостоятелно основание за обжалване на присъдата.

Горе

Консултация


Направете запитване

Попълнете полетата, задайте кратък въпрос или се запишете за консултация

  С използването на тази форма, Вие приемате да се събират и обработват вашите данни от този уебсайт.


  Начало

  Дайте оценка 5 звезди