Що е съвкупност от престъпления?

 • Съвкупността е вид множество престъпления, при които деецът извършва две или повече престъпления, за които няма влязла в сила присъда, за което и да е от тях.
 • Когато едно лице върши две или повече престъпления сме в хипотезата на множество престъпления. Те са два вида – съвкупност и рецидив.
 • Съвкупността е вид множество, уредена в чл.23 НК. Тук деецът върши две или повече престъпления, без да има влязла в сила осъдителна присъда за което и да е от тях.

Какви са изискванията, за да е налице съвкупност?

  1.

 • Едно лице да извърши две или повече престъпления.
 • 2.
 • Да не е осъдено за нито едно от тези
 • 3.
 • Правна уредба да се намира в чл. 23-25 НК

Колко вида съвкупности има?

 • Два вида съвкупност:
 • Когато деецът извършва едно деяние, но в резултат постига осъществяването на съставите на няколко престъпления – съвкупността е идеална.
 • Когато деецът върши различни деяния, които осъществяват съставите на различни престъпления – съвкупността е реална.

Какви са видовете реална съвкупност?

 • Еднородна и разнородна.

Коя съвкупност е идеална?

 • При идеалната сувкупност, с едно деяние, деецът извършва две или повече престъпления. За да е налице идеална съвкупност трябва да се докаже първо едно деяние, защото наличието на деяние е свързано с обективиране в действителността на вече взето едно конкретно решение, с конкретно поведение, в изпълнение на това решение и обективирането му в действителността. Едно решение и системата от движения или въздържането от тях, подчинени на тази цел, за постигането ѝ, осъществени в конкретни условия и време.

Какви са юридическите условия?

 • Юридически условия – деянието е насочено срещу повече от един непосредствен обект. По този начин деецът уврежда или застрашава различни по характеер обществени отношения. Затова ще е налице съвкупност, деецът причинява повече от една обществено опасна последица и те са разнордни. Деянието осъществява съставите на различни по вид престъпления. Деянието е едно, което уврежда или застрашава различни по вид, различни по характер обществени отношения, вселдствие на това има причиняване на разнородни резултати и има осъществени различни видове престъпления.

Какво е характерно за привидната съвкупност?

 • При привидната съвкупност – деецът привидно осъществява едно деяние и някакво престъпление, прилича на идеална съвкупност, но юридически не е вярно.
 • Привидна идеална съвкупност прилича на идеална съвкупност, но не е, тъй като е осъществен състава на само едно престъпление.

Какво е съотошението на поглъщане?

 • Съотнощение на поглъщане на състав отношение на специалност има между основен, квалифициран и привилигирован състав, винаги по-леко и по-тежко наказуемите осъществяват признаците на основните състави.

Съществува ли хипотеза на поглъщане?

 • Хипотеза на поглъщане – когато поглъщащият състав съдържа един или повече признаци от погълнатия. Те винаги са разнородни.

Какво е еднородна реална съвкупност

 • Еднородна реална съвкупност – вид съвкупнст от престъпления, при която деецът с две или повече деяния, извършва две или повече престъпления, без да е осъден за нито едно от тях. Само едно от тези престъпления осъществява един вид престъпления – пр. кражба, кражба, кражба.
 • Престъпленията в съвкупността са от един и същи вид. Еднородната реална съвкупност се отличава от продължаваното престъпления. При продължаваното престъпления, деецът също извършва две или повече деяния, с което осъществява състав на едно и също престъпление.

Как да разграничим продължавано престъпление и реална еднородна съвкупност?

 • Липсва обективна и субективна връзка между деянията. При продължаваното последващите се явяват продължение на предходните. При разнородната, деецът извършва престъпления от различен вид.
 • пр. Първо кражба, после изнасилване, после убийство – може да не е осъден и още да не са го разкрили. Може и да е разкрит, но да няма все още влязъл в сила съдебен акт.
 • Горе

Консултация


Направете запитване

Попълнете полетата, задайте кратък въпрос или се запишете за консултация

  С използването на тази форма, Вие приемате да се събират и обработват вашите данни от този уебсайт.


  Начало
  Дайте оценка 5 звезди