обида във фейсбук адвокат рашков

Какво значи обида?

 • Дело за обида във фейсбук и интернетОбидата е противоправно деяние и такава е налице, когато някой каже или извърши нещо унизително за честта или достойнството на другиго в негово присъствие.
 • Когато обидата е вербална, засягащи честта и достойнството могат да бъдат ругателни думи или изрази. Унизителният характер на казаното или извършеното от дееца се преценява на основата на приетите в обществото морални норми за нормално човешко общуване, зачитане на честта и достойнството на всекиго.
 • В съвременното общество на виртуално общуване обидата нанесена във Фейбук или други социални мрежи е много често срещана.

Обида във Фейсбук, социални мрежи и интернет?

  • Без съмнение, обида отправена във Фейсбук, Туитър и други социални мрежи, както и в информационни или новинарски сайтове, включително в коментарите под статия изпълнява състава на престъплението “обида”.
  • В съвременните условия на медийното пространство и възможностите за разпространение на информация категорично не може да се определи като липса на обида, ако тя е отправена чрез фейсбук социални мрежи и изобщо в интернет мрежата с възражението, че била неприсъствена, доколкото подобно становище би станало основа за сериозни отклонения от приетите правни и морални стандарти относно границите на престъплението обида.
  • Разбира се, и тук имаме съответна специфика и разделение. Ако обидата е отправена в личен разговор – “чат” с извършителя, то тя ще бъде присъствена.
  • Ако обаче е отправена в публичен пост, на стената Ви, на стената на извършителя или където и да е другаде – видимо от други потребители, то следва да се има предвид, че обидата ще е публична. Съответно ще по-тежко наказуема и претърпените вреди ще са по-големи.

Какво трябва да направим при обида във Фейсбук, социални мрежи и интернет?

   • Важно е да опитаме незабавно да запазим снимка от изображението, т.нар. “screenshot”. Възможно е и да покажем изписаното в чат-а или на стената обидно съобщение и/или обръщение на някой близък или приятел, който да го възприеме непосредствено. Това има значение за доказването после в съдебна фаза.
   • Тъй като е възможно извършителят по-късно да изтрие съобщенията или публикацията си е важно да опитаме да удостоверим това съдържание. Това може да се случи и пред нотариус, като се ползва производството по чл. 593 ГПК – чрез съставяне на констативен протокол.
   • Много е важно действията по отваряне на страницата или приложението да го извършите Вие ПРЕД нотариуса, а не той на своя компютър. Това е така, защото производството по чл. 593 е за извършени ПРЕД нотариуса действия, а не ОТ него. Съставя се протокол с отразяване на възприетеото от него, вкл. визуално, който после се ползва за доказателство дори съобщенията или публикацията да е премахната.

Всичко негативно казано към нас ли е обида?

  • Негативните оценки за определена личност, открояваща се по една или друга причина в обществения живот, не пораждат отговорност, ако не засягат достойнството на личността (т.е. ако не осъществяват състав на престъплението обида).
  • Безспорно прието е в съдебната практика, че оценъчните съждения не следва да бъдат подлагани на доказване, но за да се обоснове наличие на обида не е и необходимо да се доказва истинността на отправените твърдения. Основният елемент, който всъщност трябва да бъде изследван при преценката за наличие на обида, е характера на използваните от дееца думи – дали те са от естество да накърнят достойнството на отделната личност съобразно съвременните стандарти за неприемливо, унизително и непристойно отношение.
 • Още по темата за обидата като престъпление и увреждане тук ——> https://rashkov.eu/обида

Law@rashkov.eu | +359 888 30 82 82

   • Консултация с наказателен адвокат за
   • Правата ви при обида
   • Подаване на частна тъжба за обида
   • Защита по дело за обида
   • Обида в социални мрежи и интернет
   • Правна помощ и защита при казуси с публична обида
   • Пишете ни на law@rashkov.eu или +359 888 30 82 82

Горе

Консултация


Направете запитване

Попълнете полетата, задайте кратък въпрос или се запишете за консултация
[contact-form-7 id=”2093″]

Начало
5/5 - (22 votes)