шофиране-в-пияно-нетрезво-състояние-адвокат-рашков

Управлението на мпс и консумация на алкохол.

  Кога може да говорим за шофиране в пияно нетрезво състояние?

 • Употребата на алкохол поначало е разрешена, но, що се отнася до управление на превозно средство след употреба на алкохол, законът е поставил изискване алкохолната концентрация в кръвта на водача да не надхвърля 0,5 на хиляда.
 • Ако алкохолната концентрация в кръвта на водача е над 0,5 на хиляда до 0,8 на хиляда включително, наказанието е административно – глоба в размер на 500 и лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 месеца;
 • Ако алкохолната концентрация в кръвта на водача е над 0,8 на хиляда до 1,2 на хиляда включително, наказанието е административно – глоба в размер на 1000 лв. лишаване от право да управлява МПС за срок от 12 месеца ;
 • Когато нарушението по ал. 1 е извършено повторно, наказанието е лишаване от
  право да управлява моторно превозно средство, трамвай или самоходна машина за срок от
  една до три години и глоба от 1000 до 2000 лв.

Какво е значението на концентрацията алкохол в кръвта при шофиране в пияно нетрезво състояние?

 • По тълковен път съдебната практика е утвърдила възприемането на квалифициращия признак „пияно състояние”(житейски известно като “нетрезво състояние”) при наличие на над 0,5 промила алкохол в кръвта на водача на МПС, но за престъпление е обявено управление на мпс, само ако е установена концентрация над 1,2 промила алкохол в кръвта на водача на МПС и това е сторено по надлежния ред – Наредба № 1 от 19 юли 2017 г. за реда за установяване концентрацията на алкохол в кръвта и/или употребата на наркотични вещества или техни аналози.
 • Тоест, нарушаването на забраната по чл. 5 ал.3 т.1 от ЗДП, в частта „да управлява пътно превозно средство с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда“, ако не е нарушено конкретно правило за движение и не е настъпило пътно-транспортно произшествие, ангажира само административната отговорност на дееца.

Шофиране в пияно нетрезво състояние като административно нарушение?

  • В случай, че органите на реда Ви спрат за проверка и констатират, че управлявате МПС с конценратция на алкохол в кръвта над 0,5 промила, без от това да са настъпили вреди, Вие подлежите само на административна санкция. В този случай Закона за движение по пътищата /ЗДвП/ предвижда налагането на принудителна административна мярка /ПАМ/ – временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство на водач и прекратяване на регистрацията на пътно превозно средство. Освен това е предвидено и наказание, което зависи от резултата от техническото средство, респ. от кръвната проба – когато тази стойност е над 0,5 на хиляда до 0,8 на хиляда включително – наказанието е лишаване от правто да управлява МПС за срок от 6 месеца и глоба 500 лв., а когато установеното количество алкохол в кръвта е над 0,8 на хиляда до 1,2 на хиляда включително – лишаване от право да управлява МПС за срок от 12 месеца и глоба 1000 лв. По-тежко е наказанието, когато нарушението е извършено повторно.
  • Административна санкция лишаване от право да управлява МПС и глоба 200 лева е предвидена и за лице, което откаже да му бъде извършена проверка с техническо средство за установяване употребата на алкохол в кръвта и/или с тест за установяване употребата на наркотични вещества или техни аналози или не изпълни предписанието за изследване с доказателствен анализатор или за медицинско изследване и вземане на биологични проби за химическо лабораторно изследване за установяване на концентрацията на алкохол в кръвта му, и/или химико-токсикологично лабораторно изследване за установяване на употребата на наркотични вещества или техни аналози.

Какво следва, ако са настъпили вреди при ПТП в резултат на шофиране в пияно нетрезво състояние?

   • Когато при управление на МПС по непредпазливост са причинени значителни имуществени вреди , тежка или средна телесна повреда или смърт и това е извършено в пияно състояние, е изпълнен състав на престъпление по НК. При виновно причиняване на съставомерни последици (резултат) пияното състояние на дееца е достатъчно, за да се квалифицира деянието като отделно престъпление по чл. 343 [ал. 3] от НК.
   • Пияното състояние по смисъла на чл. 343 [ал. 3] от НК е налице, когато водачът след употреба на алкохол или друго силно упойващо вещество е изпаднал в състояние на непригодност правилно и безопасно да управлява моторно превозно средство и да не поставя в опасност живота и здравето на другите участници в движението. Изхождайки от медицинската наука, съдебната практика приема, че когато по надлежния ред е установено наличие на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда, дори и да не са налице външни прояви на опиване, водачът не е годен безопасно да управлява МПС. Следователно, при единственият критерий за определяне на съдържанието на понятието “пияно състояние” на дееца е количествен.
   • В пияно състояние [по чл. 343, ал. 3 от НК] се намира водачът, когато по време на настъпване на общественоопасните последици в кръвта му се констатира алкохолно съдържание, повече от 0,50%. При наличността на такава алкохолна концентрация, макар и да не е свързана с проявата на външни признаци на опиване, неговото психо – физическо състояние е увредено и той не е пригоден да управлява моторно превозно средство.

Как може да се установява концентрацията на алкохол в кръвта при Шофиране в пияно нетрезво състояние?

Редът за установяване на концентрацията на алкохол в кръвта е подробно разписан в подзаконов нормативен акт – Наредба № 30 от 27.06.2001 г., за който може да прочетете повече ТУК.

 • Важно – установяването на пияното състояние по смисъла на чл. 343, ал. 3 от НК може да се извършва с всички доказателствени средства. Тоест – ако след шофиране в пияно нетрезво състояние и настъпило ПТП има причинени вреди – установяването на това нетрезво състояние „пияно състояние“ вече не е необходимо да е само по реда устновен с Наредба № 1 от 19 юли 2017 г. за реда за установяване концентрацията на алкохол в кръвта и/или употребата на наркотични вещества или техни аналози, а може да се извърши с всички допустими доказателствени средства – гласни, писмени или веществени, както и по експертен път.

Формата на вина при управление с концентрация на алкохол – над 1,2 на хиляда

 • Престъплението по чл. 343б, ал. 3 от НК не е резултатно, а формално, на просто извършване, и за съставомерността му не се изисква настъпването на конкретен престъпен резултат, при което умисълът може да бъде само пряк и никога евентуален.
 • За прекия умисъл е необходимо и достатъчно деецът да е съзнавал общественоопасния характер на своето деяние и въпреки това да е искал да го извърши.
  За съставомерността на деянието е достатъчно да се установи по надлжения ред(Наредба 1/2017г.) концентрация на алкохол в кръвта – над 0,5 на хиляда, от което се извежда и умисълът за осъществяване на престъплението.
 • Горните изводи са съобразени с част от анотираната практика на Върховен касационен съд, при разглеждане на дела с шофиране в пияно нетрезво състояние

[email protected] | +359 888 30 82 82

   • шофиране в пияно нетрезво състояние
   • шофиране в пияно нетрезво състояние адвокат
   • шофиране в пияно нетрезво състояние задържане
   • шофиране в пияно нетрезво състояние наказания
   • шофиране в пияно нетрезво състояние наказания 2022
   • Консултация на [email protected] или на телефон +359 888 30 82 82

Горе

Горе

Консултация


Направете запитване

Попълнете полетата, задайте кратък въпрос или се запишете за консултация

  С използването на тази форма, Вие приемате да се събират и обработват вашите данни от този уебсайт.


  Начало

  Дайте оценка 5 звезди