Адвокат София

Имате правен проблем или казус?

Пишете ни на law@rashkov.eu
Свържете се с нас
+359 888 30 82 82

Адвокатско дружество Рашков. Защита и правна помощ. Адвокат София.

Адвокатска кантора София

Адвокат наказателно право София. Наказателен адвокат София. Защита на обвиняем, подсъдим, заподозрян или задържан от Адвокат по Наказателни дела от общ характер. Защита на пострадал от престъпление. Мерки за неотклонение. Арест. Защита при задържане под стража. Защита при задържане за 24 ч. Гаранция. Подписка. Подаване на тъжба и защита от Адвокат по Наказателни дела от частен характер. Адвокат по дело за Обида. Адвокат по дело за Клевета. Адвокат Телесни повреди. Адвокат Реабилитация . Адвокат по дела за шофиране след употреба на наркотици. Адвокат по дела за шофиране в пияно състояние . Шофиране след употреба на алкохол

Адвокат по ЗАНН София. Адвокат ПАМ. Принудителни административни мерки Адвокат АУАН Адвокат Наказателни постановления Адвокат Електронни фишове Принудително преместване с “паяк” Скоби Временно отнемане на свидетелство за управление на МПС

Aдвокат  Наследство София. Адвокат Наследяване. Адвокат Завещание. Адвокат Съдебна делба. Адвокат Доброволна делба. Адвокат издръжка Адвокат по дело за Издръжка на дете. Принудително събиране на издръжка Издръжка за минало време. Адвокат Родителски права Бракоразводен адвокат Адвокат Развод Адвокат Произход Адвокат Осиновяване. Адвокат по дела за домашно насилие

Адвокат данъчно право София. Запечатване на търговски обект от НАП Наказателни постановления (НП). Актове за установяване на задължения (АУЗД), Ревизионни актове (РА) . Заповеди за прилагане на принудителни административни мерки (ПАМ).

Адвокат ЗОДОВ София. Адвокат Деликт София. Адвокат непозволено увреждане. Защита и правна помощ по дела срещу държавата и общините за вреди. Дела срещу застрахователи за вреди от ПТП Дела срещу преки причинители на вреди Вреди причинени от вещи Вреди във връзка с възложена работа Защита и правна помощ срещу частни съдебни изпълнители (ЧСИ) Вреди причинени от ЧСИ

Адвокат Гражданско право София. Адвокат Договори. Защита и правна помощ срещу действия на ЧСИ, фирми за събиране на вземания и бързи кредити.

Адвокат Търговско право София. Търговски сделки и договори Защита при неизпълнение на договорни задължения Регистрация на фирми Обслужване на ЮЛ Ликвидация Несъстоятелстност Регистрация и обслужване на юридически лица с нестопанска цел

Адвокатско дружество Рашков

Attorney Sofia

Привлечен сте като обвиняем за престъпление от общ характер или срещу Вас е повдигнато обвинение за престъпление от частен характер?
Вашият търговски обект е запечатан от НАП? От Фискален контрол по чл.186 ал.3 от ЗДДС е разпоредено запечатване на търговски обект, с преварително изпълнение чл. 188 ЗДДС ? Имате наложена друга принудителна административна мярка – ПАМ?
Вие сте дете, което има право на издръжка или негов самотен родител, но нямате средства да я потърсите? Имате спор за родителски права или имущество? Искате развод ?
Наследници сте, но не можете да разделите доброволно имуществото с останалите ?
Срещу Вас е издадено Наказателно постановление? Наложена Ви е глоба или имуществена санкция? Получили сте Електронен фиш?
Срещу Вас е издадена Заповед за изпълнение? Искате да подадете възражение срещу Заповед за изпълнение, но не знаете как и какво да напишете?
Вие сте кредитор, но вашия длъжник бездейства или се крие?
Имате казус по Закона за устройството на територията? Търсите защита от неправомерни действия или бездействия на държавни органи? Имате оплаквания от Център за градска мобилност? Пострадали сте от полицейски произвол? Задържани сте неправомерно от полицейски органи по Закона за Министерството на вътрешните работи? Искате да оспорите актове на Агенция Митници?
Пострадали сте по вина на общината или сте увредени по тяхна вина? Пострадали сте по вина на държавата или сте увредени по вина на нейни органи? Пострадали сте от ПТП? Това е непозволено увреждане.
Някой се е обогатил незаконно за ваша сметка? Това е неоснователно обогатяване.
Имате спор относно делба, развод, родителски права, произход или осиновяване?
Имате нужда от консултация относно регистрация на фирма, търговски дружества, търговски представителства, юридически лица с нестопанска цел, фондации, сдружения, отмяна на решения на Общо събрание, преобразуване и ликвидация на търговски дружества?
Имате правен проблем или казус? Имате спешна нужда от адвокатска защита? Търсите отличен адвокат?

Екипът ни е вашето решение. Заедно ще преминем през това! Вие и нашият екип.

АДВОКАСТ

АДВОКАСТ е подкаст, в който адвокати и техните гости обсъждат актуални правни теми и обществени въпроси.
[youtube-feed feed=1]

Полезни връзки

Адвокатско дружество Рашков

Върховен касационен съд.
Върховен административен съд.
Държавен вестник

Направете запитване

Попълнете полетата, задайте кратък въпрос или се запишете за консултация

     

    Дайте оценка 5 звезди

    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/rashkove/public_html/wp-content/plugins/conversion-goals-tracking-for-amp/conversion-goals-tracking-for-amp.php on line 114