Категория: ЗМВР

Адвокат Росен Рашков. Адвокат София. Наказателен Адвокат София. Адвокат наказателно право София. Sofia Attorney at law

Проблеми и правна уредба на Заповед за задържане на лице по ЗМВР

Правна уредба на Заповед за задържане на лице по ЗМВР до 24 часа Полицейско задържане. Заповед за задържане…
Обжалване на заповед за задържане

Обжалване на заповед за задържане

Видео от Адвокаст – с епизод за арест и мерки за неотклонение Обжалване на заповед за полицейско задържане…
Адвокат Росен Рашков. Адвокат София. Наказателен Адвокат София. Адвокат наказателно право София. Sofia Attorney at law

Обжалване на фактическо задържане или habeas corpus

Обжалване на фактическо задържане или защо България няма обща habeas corpus процедура? Фактическо задържане или habeas corpus.…