Категория: Кодекс за социално осигуряване

Адвокат Росен Рашков. Адвокат София. Наказателен Адвокат София. Адвокат наказателно право София. Sofia Attorney at law

Работници и работодатели в кризата

Работници и работодатели в кризата на COVID 19 Сблъскът с новия коронавирус COVID – 19 предизвика съществени промени…