Категория: Кодекс на труда

Адвокат Росен Рашков. Адвокат София. Наказателен Адвокат София. Адвокат наказателно право София. Sofia Attorney at law

Работници и работодатели в кризата

Работници и работодатели в кризата на COVID 19 Сблъскът с новия коронавирус COVID – 19 предизвика съществени промени…
Адвокат. Защита и правна помощ София

Проблеми и нарушения при фиша за неправилно паркиране

Фишът за неправилно паркирано моторно превозно средство е уреден в чл. 186, ал. 3 от Закона за движението…
Закон за държавния служител

Закон за държавния служител

Закон за държавния служител Обн. – ДВ, бр. 67 от 27.07.1999 г.; в сила от 28.08.1999 г.; изм.,…