Категория: Наказателен кодекс

Адвокат Росен Рашков. Адвокат София. Наказателен Адвокат София. Адвокат наказателно право София. Sofia Attorney at law

Хулиганство по чл 325 нк и убдх

Видео от Адвокаст – с епизод за хулиганството Прилики и разлики между престъплението хулиганство по чл. 325 НК…
Помагачество

Помагачество

Помагачество Какво е помагачество? Помагачество е форма на съучастие при задружната престъпна дейност. Кой може да бъде помагач?…
член 78а НК за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание адвокат рашков

член 78а НК – освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание

Член 78а НК – освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание Предпоставки за освобождаване от наказателна…
Измама

Измама

Измама Измамата е едно от престъпленията против собствеността, регламентирани в глава V на Наказателния кодекс. Правото…
Изнудване

Изнудване

Изнудване Българския Наказателен кодекс предвижда два състава на изнудване – по чл. 213а и по чл. 214. Изнудването…
документни престъпления адвокат рашков

Документни престъпления

Документни престъпления Уредбата за документни престъпления е обособена в Глава девета от Наказателния кодекс в разпоредбите на чл.…
вещно укривателство адвокат рашков

Вещно укривателство

Вещно укривателство Вещното укривателство е едно от престъпленията против собствеността по Глава пета от Наказателния кодекс. То засяга…
множество престъпления

множество престъпления

Единство и множество на престъпления. По какво и как да ги различаваме? Какъв е критерият, за да разберем,…
довършено престъпление

довършено престъпление

Какво е довършено престъпление?. Понятие. Изпълнително деяние. Довършеност при различните видове престъпления. Стадии в развитието на умишлената престъпна…
усложнена престъпна дейност

усложнена престъпна дейност

Какво представлява усложнената престъпна дейност? Единство и множество от гледна точка на самото престъпление. Брой на престъпленията. Кои…
непредпазливост

непредпазливост

Какво е непредпазливост? Какво трябва да знаем за непредпазливостта? Непредпазливостта е вората форма на вината чл.11, ал. 3…
наказания

наказания

Видове наказания предвидени в наказателния кодекс. Лишаване от свобода като вид наказание; доживотен затвор и доживотен без право…
съвкупност от престъпления

съвкупност от престъпления

Съвкупност от престъпления. Кога е налице съвкупност? Видове съвкупности. Що е съвкупност от престъпления? Съвкупността е вид множество…
рецидив адвокат рашков

рецидив

Що е рецидив? Какви видове рецидив има? Какво е рецидив? Рецидивът е вид множество и за разлика от…
приготовление

приготовление

Приготовление. Същност, обективни и субективни елементи (чл.17, ал.1), видове приготовителни действия. Отговорност за приготовление (чл.17, ал.2). Самоволен отказ…
опит

опит

Опит. Видове опит. Наказуемост на опита. що е опит? Опитът е започнатото изпълнение на умишлено престъпление, при което…
наказателна давност

наказателна давност

Наказателна давност. Погасяване на наказателното преследване и изпълнение на наложеното наказание какви са причините за погасяването? Причини за…
Вменяемост и невменяемост

Вменяемост и невменяемост

Вменяемост и невменяемост, критерии и форми. Какво е вменяемост? В НК се съдържа дефиниция за невменяемост. Вменяемостта е…
Вина

Вина

Какво е вина? Форми на вината. Какво е значението на вината? Какво е вина? Вината е задължителен елемент…
нк

нк

НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС Обн. – ДВ, бр. 26 от 02.04.1968 г., в сила от 01.05.1968 г., попр., бр. 29…