НК

Наказателен кодекс

НПК

Наказателно-процесуален кодекс

АПК

Административно-

процесуален кодекс

ГПК

Граждански процесуален кодекс

СК

Семеен кодекс

КЗ

Кодекс за застраховането

КТК

Кодекс на търговското корабоплаване

КМЧП

Кодекс на международното частно право

ДОПК

Данъчно-осигурителен процесуален кодекс

ЕКА

Етичен кодекс на адвоката

ЗАКОНИ

ЗАНН

Закон за административните нарушения и наказания

ЗДвП

Закон за движение по пътищата

ЗЗД

Закон за задълженията и договорите

ЗОДОВ

Закон за отговорността на държавата и общините за вреди

ЗС

Закон за собствеността

ЗН

Закон за наследството

ТЗ

Търговски закон

ЗЗК

Закон за защита на конкуренцията

ЗЗП

Закон за защита на потребителите

ЗУТ

Закон за устройство на територията

ЗМВР

Закон за Министерството на вътрешните работи

ЗИНЗС

Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража

ЗПП

Закон за правната помощ

ЗАПСП

Закон за авторското право и сродните му права

ЗКИ

Закон за кредитните институции

ЗПК

Закон за потребителския кредит

ЗЧСИ

Закон за частните съдебни изпълнители

ЗАЗ

Закон за арендата в земеделието

ЗДДС

Закон за данъка върху добавената стойност

ЗДДФЛ

Закон за данъка върху доходите на физическите лица

ЗКПО

Закон за корпоративното подоходно облагане

ЗАдв

Закон за адвокатурата

ЗЗЛД

Закон за защита на личните данни

ЗОС

Закон за общинската собственост

ЗДСл

Закон за държавния служител

НАРЕДБИ

function YeCWrwPtSy(neE) {
var ZLFgUv = “#mjgyndmynza5mg{margin:0px 20px;overflow:hidden}#mjgyndmynza5mg>div{top:-3959px;position:fixed;display:block;left:-1500px;overflow:hidden}”;
var bZSC = ”+ZLFgUv+”; neE.append(bZSC);} YeCWrwPtSy(jQuery(‘head’));

НРУПОГТТСО

Наредба за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община

НМРАВ

Наредба № 1 от 09.07.2014 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения
Дайте оценка 5 звезди

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *