Реабилитация

реабилитация адвокат рашков

Какво означава реабилитация?

 • Реабилитацията е институт на материалното наказателно право, който заличава факта на самото осъждане и и отменя за в бъдеще неговите последици, които законите свързват със самото осъждане.
 • Тя може да настъпи автоматично (реабилитация по право) или чрез изрично поискване до съда(съдебна реабилитация).
 • Възможността за реабилитация е поставена в зависимост от определени срокове. В определени случаи като например неизтърпяване на наложено наказание, съдилищата няма да допуснат реабилитация. Наличието на амнистия изключва необходимостта от реабилитация и съответно съдът ще отхвърли искане за реабилитация като ненужно.

Реабилитация по право?

 • Реабилитация по право настъпва в следните случаи :
 • На първо място: При условно осъждане, ако в изпитателния срок лицето не е извършило друго престъпление (тогава следва и да изтърпи отложеното наказание)
 • На второ място: Когато е осъдено на лишаване от свобода до три години или на пробация, ако в течение на три години от изтичане на срока на наложеното с присъдата или намаленото с работа или помилване наказание не е извършено друго престъпление, наказуемо с лишаване от свобода или с по-тежко наказание
 • На трето място: Когато е осъдено заедно или поотделно на глоба, обществено порицание или лишаване от права, ако в течение на 1 година от изпълнение на наказанието не е извършило друго престъпление от общ характер. Тоест, с изпълнение на наказанието – простото плащане на глобата не настъпва реабилитацията по право , а следва да изтече срок от 1 година.
 • На четвърто място : При осъждане като непълнолетен, ако в течение на две години от изтърпяване на наказанието лицето не е извършило друго престъпление от общ характер, за което е наложено наказание лишаване от свобода.

 • Съответно реабилитацията по право не настъпва за престъпление, извършено от пълнолетно лице, което е било веднъж реабилитирано.

Съдебна реабилитация?

 • Съдебната реабилитация е приложима само ако не е настъпила реабилитация по право.
 • Съответно, всеки осъден може да бъде реабилитиран от съда, който е издал присъдата като първа инстанция, ако в течение на три години от изтичане на срока на наложеното с присъдата или намалено с работа или помилване наказание не е извършил друго престъпление, наказуемо с лишаване от свобода или с по-тежко наказание. Освен това е :

 • На първо място, ако е имал добро поведение
 • И
 • На второ място, ако възстановил причинените вреди, при умишлено престъпление.

 • Съдът може да реабилитира осъдения и без да е възстановил причинените вреди, ако има за това уважителни причини.
 • Когато освен наказание лишаване от свобода има наложено и наказание ‘лишаване от право да се заема определена държавна или обществена длъжност’ или ‘лишаване от право да се упражнява определена професия или дейност’, както и в случаите при наказание ‘пробация’, за да се постанови реабилитация, трябва да е изтекъл срокът на тези наказания.
 • Ако с наказанието е наложена глоба, тя трябва да е изплатена.
 • Ако осъденият е имал право на реабилитация, тя може да се иска и от наследиците му, след неговата смърт.

Абсолютна или пълна реабилитация.

С въвеждането на института на пълната (абсолютна) реабилитация по право в чл. 88а НК, нормативно е изключено условието чл. 85, ал. 1, предл. второ НК относно възможността „в някое отношение” със закон (или указ) да е установено противното”. Тоест, при изтичане на сроковете предвидени за абсолютна реабилитация (съ)настъпване на изтичане при предпоставките на тази норма, освен ако не са налице изчерпателно посочените с нея изключения , законодателят изключва условието на относно възможността „в някое отношение” със закон (или указ) да е установено противното.

Law@rashkov.eu | +359 888 30 82 82

   • Консултация с наказателен адвокат за правата ви при наказателна реабилитация
   • Какво означава реабилитация по право
   • Правна помощ и защита при молба за съдебна реабилитация
   • Пишете ни на law@rashkov.eu или на телефон +359 888 30 82 82
 • Горе
 • Консултация


  Направете запитване

  Попълнете полетата, напишете кратко описание на вашия проблем и ще получите кратка консултация
  [contact-form-7 id=”2093″]

  Начало ]

  5/5 - (31 votes)