Имате правен проблем или казус?

Пишете ни : law@rashkov.eu
Свържете се с нас
+359 888 30 82 82

Адвокат. Защита и правна помощ


Наказателен адвокат Защита и представителство на обвиняем, подсъдим, подследствен и задържан по дела от общ характер. Защита на пострадал от престъпление. Мерки за неотклонение. Арест. Защита при задържане под стража. Защита при задържане за 24 ч. Гаранция. Подписка. Подаване на тъжба и защита по дела от частен характер. Обида. Клевета. Телесни повреди. Реабилитация

Данъчен адвокат Запечатване на търговски обект от НАП. Заповеди за прилагане на принудителни административни мерки (ЗППАМ), Актове за установяване на задължения (АУЗД), Ревизионни актове (РА) Наказателни постановления (НП)

Семеен адвокат Издръжка на дете Принудително събиране на издръжка Издръжка за минало време Родителски права Бракоразводен адвокат Развод Произход Осиновяване
Aдвокат по наследствата Наследство Завещание Съдебна делба Доброволна делба

Търговски адвокат Търговски сделки и договори Защита при неизпълнение на договорни задължения Регистрация на фирми Обслужване на ЮЛ Ликвидация Несъстоятелстност Регистрация и обслужване на юридически лица с нестопанска цел

Деликтен адвокат Защита и правна помощ по дела срещу държавата и общините за вреди Дела срещу застрахователи за вреди от ПТП Дела срещу преки причинители на вреди Вреди причинени от вещи Вреди във връзка с възложена работа Защита и правна помощ срещу частни съдебни изпълнители (ЧСИ) Вреди причинени от ЧСИ

Граждански адвокат Защита и правна помощ срещу действия на фирми за събиране на вземания и бързи кредити.

Адвокат по ЗУТ Закон за устройство на територията (ЗУТ) Удостоверения за търпимост

Адвокатско дружество Рашков

Attorney Sofia

Привлечен сте като обвиняем за престъпление от общ характер или срещу Вас е повдигнато обвинение за престъпление от частен характер?
Вашият търговски обект е запечатан от НАП? От Фискален контрол по чл.186 ал.3 от ЗДДС е разпоредено запечатване на търговски обект, с преварително изпълнение чл. 188 ЗДДС ? Имате наложена друга принудителна административна мярка – ПАМ?
Вие сте дете, което има право на издръжка или негов самотен родител, но нямате средства да я потърсите? Имате спор за родителски права или имущество? Искате развод ?
Наследници сте, но не можете да разделите доброволно имуществото с останалите ?
Срещу Вас е издадено Наказателно постановление? Наложена Ви е глоба или имуществена санкция? Получили сте Електронен фиш?
Срещу Вас е издадена Заповед за изпълнение? Искате да подадете възражение срещу Заповед за изпълнение, но не знаете как и какво да напишете?
Вие сте кредитор, но вашия длъжник бездейства или се крие?
Имате казус по Закона за устройството на територията? Търсите защита от неправомерни действия или бездействия на държавни органи? Имате оплаквания от Център за градска мобилност? Пострадали сте от полицейски произвол? Задържани сте неправомерно от полицейски органи по Закона за Министерството на вътрешните работи? Искате да оспорите актове на Агенция Митници?
Пострадали сте по вина на общината или сте увредени по тяхна вина? Пострадали сте по вина на държавата или сте увредени по вина на нейни органи? Пострадали сте от ПТП? Това е непозволено увреждане.
Някой се е обогатил незаконно за ваша сметка? Това е неоснователно обогатяване.
Имате спор относно делба, развод, родителски права, произход или осиновяване?
Имате нужда от консултация относно регистрация на фирма, търговски дружества, търговски представителства, юридически лица с нестопанска цел, фондации, сдружения, отмяна на решения на Общо събрание, преобразуване и ликвидация на търговски дружества?
Имате правен проблем или казус? Имате спешна нужда от адвокатска защита? Търсите отличен адвокат?

Екипът ни е вашето решение. Заедно ще преминем през това! Вие и нашият екип.

Актуално

Новини, статии, законови изменения

Направете запитване

Попълнете полетата, напишете кратко описание на вашия проблем и ще получите кратка консултация

    С използването на тази форма, Вие приемате да се събират и обработват вашите данни от този уебсайт.