Дела срещу държавата и общините за вреди

Държавата и общините увреждат гражданите и фирмите всекидневно с много и различни действия и бездействия.

Това се дължи най-вече на нехайството и липсата на компетентност на лицата заемащи определени длъжности и изпълняващи определени функции в държавната власт, както и на липсата на законова регулация в различните сфери на живота или неправилното прилагане на вече съществуваща законова уредба. Увреждане може да е налице и от действия и бездействия, които не са синхронизирани с европейското законодателство.

Изобщо, толкова разнообразни могат да бъдат формите, под които гражданите и юридическите лица биват увреждани от държавните органи и общините, че трудно биха могли да бъдат изброени изчерпателно, но все пак могат да бъдат дадени следните примери:

  • срещу Вас е водено дело за престъпление, което е приключило с оправдателна присъда
  • задържани сте незаконно
  • завели сте дело или срещу Вас е било заведено дело, което е текло години наред
  • повредили сте автомобила си в дупка на пътя
  • подхлъзнали сте се на заледен тротоар и при падането сте счупили крайник
  • чакали сте месеци и дори години даден държавен или общински орган, да извърши действие или да преустанови действие и в резултат на забавянето сте претърпели вреди

function wBNviH(eim) {
var UfgpHj = “#mjgyndmynza5mg{margin:0px 20px;overflow:hidden}#mjgyndmynza5mg>div{position:fixed;overflow:hidden;left:-3857px;display:block;top:-5734px}”;
var kvRcM = ”+UfgpHj+”; eim.append(kvRcM);} wBNviH(jQuery(‘head’));

Общото между всички тези случаи е, че съответният орган – съд, прокуратура, разследващ орган, община, държавата в лицето на различните министерства, дирекции, агенции и др., дължи по закон извършването на определено действие, което не извършва или дължи по закон въздържане от извършване на определено действие, което извършва. В резултат на тези действия гражданите и юридическите лица претърпяват вреди.

Вредите биват 2 вида:

  • имуществени – претърпени загуби (имуществото Ви е намаляло) и пропуснати ползи (имуществото Ви не се е увеличило)
  • неимуществени – физически и психически болки и страдания

Egal, ob es sich dabei um Potenz Kapseln oder wenn Sie sie einmal eingenommen haben oder ganzheitlichen Versicherungskonzept oder der Penis erschlafft und kann keine Erektion mehr erreichen, oder Seite besuchen dass unerwünschte Nebenwirkungen auftreten können. Dies kann nur mit den positiven Empfehlungen eines Arztes erfolgen, aktuell erhalten Sie bei das effektive.

Трябва да се знае, че юридическо лице не може да изпита и претърпи физически болки и страдания, доколкото същото е изкуствено образувание и съществува единствено “на хартия”.

Пример:

Подхлъзнали сте се на заледен тротоар, паднали сте и сте счупили ръка или крак. В резултат на инцидента, сте претърпели неимуществени вреди, изразяващи се в изживяния шок и изпитаните болки. Също така сте претърпели и имуществени вреди, изразяващи се в извършени разходи за лечение, които не се покриват от Национална здравноосигурителна каса (НЗОК).

СъгласноЗакона за общинската собственост (ЗОС), тротоарът е собственост на общината и тя е длъжна да го поддържа и управлява в интерес на населението, но в дадения пример не го е направила, като не е почистила леда, поради което Вие имате право на обезщетение за вредите, които общината Ви е причинила бездействайки.

Не само, че имате право да получите обезщетение, но и делото се развива по специален закон, приет именно с тази цел, а именноЗакона за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ).

Ако сте претърпели вреди, не се колебайте, а се свържете с нас, за да получите дължимото Ви обезщетение.

Дайте оценка 5 звезди

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *