Дела срещу държавата и общините за вреди

Държавата и общините увреждат гражданите и фирмите всекидневно с много и различни действия и бездействия.

Това се дължи най-вече на нехайството и липсата на компетентност на лицата заемащи определени длъжности и изпълняващи определени функции в държавната власт, както и на липсата на законова регулация в различните сфери на живота или неправилното прилагане на вече съществуваща законова уредба. Увреждане може да е налице и от действия и бездействия, които не са синхронизирани с европейското законодателство.

Изобщо, толкова разнообразни могат да бъдат формите, под които гражданите и юридическите лица биват увреждани от държавните органи и общините, че трудно биха могли да бъдат изброени изчерпателно, но все пак могат да бъдат дадени следните примери:

  • срещу Вас е водено дело за престъпление, което е приключило с оправдателна присъда
  • задържани сте незаконно
  • завели сте дело или срещу Вас е било заведено дело, което е текло години наред
  • повредили сте автомобила си в дупка на пътя
  • подхлъзнали сте се на заледен тротоар и при падането сте счупили крайник
  • чакали сте месеци и дори години даден държавен или общински орган, да извърши действие или да преустанови действие и в резултат на забавянето сте претърпели вреди
  • Общото между всички тези случаи е, че съответният орган – съд, прокуратура, разследващ орган, община, държавата в лицето на различните министерства, дирекции, агенции и др., дължи по закон извършването на определено действие, което не извършва или дължи по закон въздържане от извършване на определено действие, което извършва. В резултат на тези действия гражданите и юридическите лица претърпяват вреди.

Вредите биват 2 вида:

  • имуществени – претърпени загуби (имуществото Ви е намаляло) и пропуснати ползи (имуществото Ви не се е увеличило)
  • неимуществени – физически и психически болки и страдания
  • Трябва да се знае, че юридическо лице не може да изпита и претърпи физически болки и страдания, доколкото същото е изкуствено образувание и съществува единствено “на хартия”.

Пример:

Подхлъзнали сте се на заледен тротоар, паднали сте и сте счупили ръка или крак. В резултат на инцидента, сте претърпели неимуществени вреди, изразяващи се в изживяния шок и изпитаните болки. Също така сте претърпели и имуществени вреди, изразяващи се в извършени разходи за лечение, които не се покриват от Национална здравноосигурителна каса (НЗОК).

СъгласноЗакона за общинската собственост (ЗОС), тротоарът е собственост на общината и тя е длъжна да го поддържа и управлява в интерес на населението, но в дадения пример не го е направила, като не е почистила леда, поради което Вие имате право на обезщетение за вредите, които общината Ви е причинила бездействайки.

Не само, че имате право да получите обезщетение, но и делото се развива по специален закон, приет именно с тази цел, а именноЗакона за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ).

Ако сте претърпели вреди, не се колебайте, а се свържете с нас, за да получите дължимото Ви обезщетение.

Дайте оценка 5 звезди

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *