Автор: адв. Росен Рашков

Адвокат Росен Рашков. Адвокат София. Наказателен Адвокат София. Адвокат наказателно право София. Sofia Attorney at law

Проблеми и правна уредба на Заповед за задържане на лице по ЗМВР

Правна уредба на Заповед за задържане на лице по ЗМВР до 24 часа Полицейско задържане. Заповед за задържане на лице по ЗМВР. Проблеми и правна уредба. По своята правна същност Заповед за полицейско задържане на лице, издадена на основание чл.72 от ЗМВР, представлява sui generis(уникална по рода си) – принудителна административна мярка(ПАМ), по смисъла […]

Read More
Адвокат Росен Рашков. Адвокат София. Наказателен Адвокат София. Адвокат наказателно право София. Sofia Attorney at law

Обжалване на фактическо задържане или habeas corpus

Обжалване на фактическо задържане или защо България няма обща habeas corpus процедура? Фактическо задържане или habeas corpus. “Habeas corpus act” е основен правен принцип, имащ свой генезис далеч назад във времето(латински израз и означава” буквално “да имаш тялото си”), който накратко означава, че всеки задържан, независимо от основанието, трябва да има РЕАЛНА възможност да […]

Read More
Адвокат Росен Рашков. Адвокат София. Наказателен Адвокат София. Адвокат наказателно право София. Sofia Attorney at law

Хулиганство по чл 325 нк и убдх

Прилики и разлики между престъплението хулиганство по чл. 325 НК и т.нар. „дребно хулиганство“ по УБДХ Хулиганство по чл 325 нк и УБДХ. Престъплението по чл. 325 от Наказателния кодекс (НК) и института на т.нар. „дребно хулиганство“ по Указа за борба с дребното хулиганство (УБДХ) имат редица сходства и лесно могат да бъдат пропуснати разликите […]

Read More
Адвокат Росен Рашков. Адвокат София. Наказателен Адвокат София. Адвокат наказателно право София. Sofia Attorney at law

Зелени сертификати

Поробеният ум се пита – това законно ли е? Умът на свободния пита – това правилно ли е? Дълго време отлагах момента, когато ще трябва да седна да пиша този анализ. Причината е преди всичко липсата на достатъчно информация, както и множеството противоречиви въпроси, които възникнаха при въвеждането им. Вероятно, именно това доведе и до […]

Read More
Адвокат Росен Рашков. Адвокат София. Наказателен Адвокат София. Адвокат наказателно право София. Sofia Attorney at law

Защита от Домашно насилие

Дело за защита от домашно насилие Какво е домашното насилие според българския закон? В българското законодателство домашното насилие е уредено със специален закон – Законът за защита от домашното насилие /ЗЗДН/. Този нормативен акт предлага легална и значително разширена дефиниция, далеч надхвърляща смисъла, който повечето хора влагат в понятието „домашно насилие” и обхващаща всички възможни […]

Read More
Адвокат Росен Рашков. Адвокат София. Наказателен Адвокат София. Адвокат наказателно право София. Sofia Attorney at law

Вреди от непочистен сняг и лед след падане обезщетение от общината

Вреди от непочистен сняг и лед. Предвид географското ни положение и за радост на децата, с настъпването на зимата у нас започва да вали сняг и бързо се оказваме сковани от студ и лед. Въпреки, че това е най-предвидимото и обичайно природно явление за България всяка година, не така мислят родните общинари и особено тези […]

Read More
Адвокат Росен Рашков. Адвокат София. Наказателен Адвокат София. Адвокат наказателно право София. Sofia Attorney at law

ФУАННАН – революция или правен абсурд? Новият ред за глоби в ЗДвП.

ФУАННАН – революция или правен абсурд? Новият ред за глоби в ЗДвП. Проектът ФУАННАН Преди няколко дни в електронния портал за обществени консултации към МС бе публикуван за обсъждане проект на МВР и ДА “Безопасност на движението по пътищата” за пореден “ремонт” на ЗДвП и ЗАНН. С него се въвежда съвсем нов институт за реализиране […]

Read More
Адвокат Росен Рашков. Адвокат София. Наказателен Адвокат София. Адвокат наказателно право София. Sofia Attorney at law

Работници и работодатели в кризата

Работници и работодатели в кризата на COVID 19 Сблъскът с новия коронавирус COVID – 19 предизвика съществени промени в ежедневието ни, в обществения и в правовия ред. Нарастването на броя заразени доведе до обявяване на извънредно положение в страната, което бе удължено до 13-ти май 2020г. В рамките на този период действат редица мерки за […]

Read More
Адвокат Росен Рашков. Адвокат София. Наказателен Адвокат София. Адвокат наказателно право София. Sofia Attorney at law

ПТП. Престъпления при управление на МПС

ПТП. Престъпления при управление на МПС Транспортните престъпления са уредени в раздел II на глава XI от НК. Техен обект е от една страна транспортната безопасност, а от друга – обществените отношения, свързани с живота, здравето и имуществото на гражданите. Най-общо видовите престъпления по транспорта се отнасят до: престъпно (общоопасно) повреждане на транспортно средство или […]

Read More
Адвокат Росен Рашков. Защита и правна помощ София Sofia Attorney at law

Декларация на КПП – престъпление или не?

Престъпно ли е подаването на неверни декларации на КПП? Има ли опасност от наказателно преследване, след неистинно деклариране при преминаване на КПП по време на извънредното положение? Макар, предвид неясните указания, противоречивите и често прекомерни мерки, генезисът на проблема да стои далеч извън наказателното право, това става все по-често задаван и дискутиран въпрос, на който […]

Read More
Адвокат Росен Рашков. Адвокат София. Наказателен Адвокат София. Адвокат наказателно право София. Sofia Attorney at law

Защитни маски и Глоби – Извънредно положение

Извънредно положение – Защитни маски и Глоби Защитни маски за лице. Това е може би най-противоречивата и спорна мярка от всички въведени досега. Със Заповед № РД-01-197/11.04.2020 г, Министърът на здравеопазването нарежда : Всички лица, когато се намират в закрити или на открити обществени места (в т.ч. транспортни средства за обществен превоз, търговски обекти, паркове, […]

Read More
Адвокат Росен Рашков. Адвокат София. Наказателен Адвокат София. Адвокат наказателно право София. Sofia Attorney at law

Глоби – Паркове и градини – Извънредно положение

Извънредно положение – Глоби – Паркове и градини – Част1 Първо, ще разгледаме голяма група ограничения, въведени със заповед РД-01-143 от 20.03.2020г на Министъра на здравеопазването. Тя е от няколко точки и касае забрани за посещения на паркове, градски градини, спортни площадки и съоражения, както и въвежда ограничения в правото на свободно придвижване на гражданите […]

Read More
Адвокат Росен Рашков. Защита и правна помощ София Sofia Attorney at law

Извънредно положение – Глоби – Обща част

Глоби във връзка с Извънредното положение – Обща част На 13.03.2020г. с Решение на Народното събрание по предложение на Министерския съвет и на основание чл. 84, т. 12 от Конституцията на Република България, във връзка с разрастващата се пандемия от COVID-19 беше обявявено Извънредно положение върху цялата територия на Република България, считано от 13 март […]

Read More
Адвокат Росен Рашков. Адвокат София. Наказателен Адвокат София. Адвокат наказателно право София. Sofia Attorney at law

COVID – 19 и промените в НК – чл. 326

COVID – 19 и промените в НК чл. 326 НК – повиквания или заблуждаващи знаци за помощ, злополука или тревога Във връзка с пандемията от нов щам на коронавирус – COVID-19, и обявеното по този повод извънредно положение, бяха въведени редица превантивни мерки, имащи за цел да ограничат разпространението на заразата. Това доведе до приемането […]

Read More