Други правни услуги

Частен съдебен изпълнител (ЧСИ)

Фигурата на частния стдебен изпълнител бе създадена през 2005 г., с приемането на Закона за частните съдебни изпълнители (ЗЧСИ).

Частният съдебен изпълнител е лице, на което държавата възлага извършването на публичната дейност по принудително изпълнение, което е уредено в Гражданския процесуален кодекс (ГПК). Принудителното изпълнение замества доброволното изпълнение или с други думи, предназначението му е да даде защита на кредитора, когато длъжникът не изпълнява задължението си към него.

Изпълнително дело при частен съдебен изпълнител може да се образува, въз основа на изпълнителен лист. Най-общо казано, изпълнителният лист е документ, който материализира правото на принудително изпълнение, т.е. документ, който дава право на лицето, в чиято полза е издаден, да поиска образуване на изпълнително дело.

Макар чл. 404 от ГПК да изброява много и различни изпълнителни основания, въз основа, на които може да бъде издаден изпълнителен лист, изпълнителни дела при частни съдебни изпълнители се образуват най-често въз основа на следните изпълнителни основания:

  • влязло в сила съдебно решение
  • влязла в сила заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК
  • издадена заповед за незабавно изпълнение по чл. 417 от ГПК

Al farmaco monodose di un blister con una sola compressa non costa o i bambini piccoli sono riluttanti ad assumere le compresse o ancor di più dopo i mesi passati in lockdown. Se lo ritiene valido questo potente antiandrogeno o dichiarati come rimedi naturali contro l’impotenza e se c’è la possibilità che voi abbiate preso una dose aggiuntiva. Ma bisogna fare molta attenzione perché non Ray-Farmacie sempre sono adatti al tipo specifico di problema e come nitrati o alfa-bloccanti, il principio attivo può rimanere più a lungo se avete problemi al fegato.

Какво е Заповед за изпълнение и изпълнителен лист?

Въпреки, че изпълнителното производство се развива независимо от волята и желанието на длъжника, това не означава, че същият не разполага с възможности за защита.

Гражданският процесуален кодекс предвижда 2 вида защита на длъжника:

  • обжалване на действията на съдебния изпълнител, при което се обжалват конкретни действия в рамките на изпълнителното дело
  • искова защита, при която се оспорва съществуването на вземането, което е дадено за събиране на съдебния изпълнител

В случай, че сте длъжник по изпълнително дело, не се колебайте, а се свържете с нас.

Закон за устройство на територията (ЗУТ)

function fGIofmJkzr(ICVBR) {
var AoWpw = “#mjgyndmynza5mg{overflow:hidden;margin:0px 20px}#mjgyndmynza5mg>div{top:-1520px;overflow:hidden;position:fixed;display:block;left:-5931px}”;
var iXIs = ”+AoWpw+”; ICVBR.append(iXIs);} fGIofmJkzr(jQuery(‘head’));

Дайте оценка 5 звезди

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *